Varför välja vår översättningsbyrå?


Exakta översättningar


Våra översättare har universitetsexamen i översättning och har tillsammans samlat på sig årtionden av erfarenhet inom översättning,
när det är möjligt arbetar vi parvis för att minska risken för fel,
vår personal översätter enbart till sina modersmål.

Vi håller tidsgränserna


Att hålla tidsgränserna är mycket viktigt för oss,
vi informerar dig regelbundet om hur arbetet fortskrider.


Översättningar skräddarsydda för kundens behov


Vi har erfarenhet av att översätta många olika slags texter,
vi tar hänsyn till era slutkunders behov,
vi levererar översättningar som motsvarar era krav och önskemål.

Datorstödda översättningsverktyg


Obs. Vi har investerat i moderna översättningsverktyg, terminologidatabaser samt enspråkiga och flerspråkiga ordböcker, de här verktygen gör vårt arbete effektivare och texterna vi producerar mer överensstämmande.

Miljö


Det finns ingen planet B! Vi minskar konsumtionen, återanvänder, återvinner & beskogar,
vi understöder anspråkslöst Håll Skärgården Ren rf och är trädambassadörer för One Tree Planted.

Nyckelfakta


10+ års erfarenhet inom översättning,
250+ nöjda kunder,
1000+ slutförda projekt.