Frågor och svar (FAQ:s)


F: Vad grundar sig priset för översättningen på?

S: Priset för en översättning grundar sig på (1) antalet ord som ska översättas (dvs. i källtexten), (2) tidsfristen och (3) textens svårighetsgrad, dvs. om det är fråga om en allmän text eller exempelvis en mycket teknisk text.

F: Vad är "Expedite Order"?

S: Markera denna ruta i vårt formulär om din förfrågan är brådskande. I så fall prioriterar vi behandlingen av den.

F: Jag fyllde i ert formulär men fick inget svar. När ska jag få ett svar?

S: Vi brukar besvara förfrågningar inom 24 timmar. Vänligen ring oss eller skicka e-post om du inte hör av oss inom 24 timmar.

F: De dokument som ska översättas är konfidentiella. Hur kan jag vara säker på att min information är i trygga händer?

S: Kontakta oss för mer detaljerad information.

F: Vilka kvalifikationer har era översättare?

S: Alla våra översättare har en högre utbildning inom översättning och kompetens att använda datorstödda översättningsverktyg.

F: Hur kan ni hålla de korta tidsfristerna? Kommer kvaliteten på min översättning att bli lidande?

S: Inte alls. Vi har investerat i moderna översättningsverktyg, terminologidatabaser samt enspråkiga och flerspråkiga ordböcker. Tack vare dessa hjälpmedel kan vi öka effektiviteten utan att kvaliteten blir lidande. Med dessa hjälpmedel blir texterna dessutom mer samstämmiga.

F: Vad står ABS för?

S: ArthemaxX Business Services