Frågor och svar (FAQ:s)


F: Vad är tecway?

S: tecway är en produkt som skapats av företaget TECNET GmbH. TECNET GmbH är ett tyskt företag som erbjuder företagare ett brett spektrum av tjänster för att starta företag. TECNET GmbH och ArthemaxX Business Services arbetar tillsammans: Vi är deras partner för översättnings- och lokaliseringstjänster och de hjälper våra kunder att grunda företag i Tyskland.

F: Vad är "Expedite Order"?

S: Markera denna ruta i vårt formulär om din förfrågan är brådskande. I så fall prioriterar vi behandlingen av den.

F: Jag fyllde i ert formulär men fick inget svar. När ska jag få ett svar?

S: Vi brukar besvara förfrågningar inom 24 timmar. Vänligen ring oss eller skicka e-post om du inte hör av oss inom 24 timmar.

F: De dokument som ska översättas är konfidentiella. Hur kan jag vara säker på att min information är i trygga händer?

S: Kontakta oss för mer detaljerad information.

F: Vad grundar sig priset för översättningen på?

S: Priset för en översättning grundar sig på (1) antalet ord som ska översättas (dvs. i källtexten), (2) tidsfristen och (3) textens svårighetsgrad, dvs. om det är fråga om en allmän text eller exempelvis en mycket teknisk text.

F: Vilka kvalifikationer har era översättare?

S: Alla våra översättare har en högre utbildning inom översättning och kompetens att använda datorstödda översättningsverktyg.

F: Hur kan ni hålla de korta tidsfristerna? Kommer kvaliteten på min översättning att bli lidande?

S: Inte alls. Vi har investerat i moderna översättningsverktyg, terminologidatabaser samt enspråkiga och flerspråkiga ordböcker. Tack vare dessa hjälpmedel kan vi öka effektiviteten utan att kvaliteten blir lidande. Med dessa hjälpmedel blir texterna dessutom mer samstämmiga.

F: Vad står ABS för?

S: ArthemaxX Business Services